Berben Fruit

Over de boomgaard

Ideale omstandigheden

Voor de fruitteelt zijn de natuurlijke omstandigheden van de bodem belangrijk. De grond van Fruitbedrijf Berben is voor de productie van appels en peren zeer geschikt. De vruchtbare kleigrond bij Bergharen is grotendeels afkomstig van plaatsen waar de rivier de Maas gegraven is. De grond heeft een afslibbaarheid van 20-40%. Het zandpercentage wordt hoger bij de percelen die richting het dorp en de zandbergen van Bergharen gelegen zijn. Oppervlaktewater is er ook voldoende. Maas en Waal kent een uitgebreid afwateringssysteem. Pal achter het bedrijf stroomt de nieuwe wetering. Die levert het water voor de beregening in droge tijden. Deze natuurlijke omstandigheden vormen twee ideale voorwaarden voor fruitteelt. Dat heeft zijn weerslag op het product. Uit dit gebied zijn de appels erg sappig.

Innovatie

In totaal verbouwt Fruitbedrijf Berben zo’n 12 verschillende soorten appels en peren. Op de pagina’s Appels en Peren treft u een overzicht met de afzonderlijke kenmerken. De Elstar is nog steeds marktleider op de appelmarkt, maar er komen soorten bij die niet voor de Elstar onderdoen. In 2006 heeft Berben de Junami aangeplant. In 2014 wordt de nieuwe soort Cepuna aangeplant. Jan-Willem verwacht ook veel van de Rubens: ‘Er is op dit moment veel buitenlandse concurrentie bij de traditionele soorten, vooral in landen waar meer zon is. Net als andere collega’s hebben wij veel geïnvesteerd in deze nieuwe soort. De kwaliteit ervan is uitstekend.’

Milieuvriendelijk

Bij Fruitbedrijf Berben worden appels en peren op milieubewuste wijze geteeld. Het gebruik van middelen voor gewasbescherming is onontkoombaar met het oog op schimmelziekten, maar dit wordt tot een minimum beperkt. Het accent ligt op de toepassing van biologische methoden tegen ongedierte en ziektes. Zo wordt de roofmijt ingezet voor de bestrijding van spint en roestmijt. Torenvalken en uilen richten zich op de muizen die de wortels van de bomen aantasten. Oorwurmen spelen een rol in het bestrijden van bloedluizen; roofwantsen spelen een effectieve rol in de strijd met de perenbladvlo. Voor de torenvalken en de uilen bevinden zich nestkasten in de boomgaard.

Vogels en reeën

Een torenvalk heeft enkel jaren geleden voor het eerst in de nestkast op het terrein voor jongen gezorgd. Dit is vrij uniek, omdat torenvalken een eigen territorium hebben en er dicht in de buurt nog een torenvalk woont. Naast hazen, konijnen en fazanten worden af en toe ook reeën in de boomgaard gesignaleerd, met name in de winter. Koolmezen in de boomgaarden worden ook gekoesterd. Voor hun voedsel richten zij zich immers op rupsen die schade kunnen toebrengen aan de appels. De keerzijde van de aanwezigheid van zoveel koolmezen in 2005 was dat zij zelf zich tegoed deden aan de appels en de peren, waardoor deze voortijdig verwijderd moesten worden. De aanwezige roeken vormen weliswaar een beschermde diersoort, maar vormen voor de fruitteelt een serieuze bedreiging. Zij kunnen veel schade aanrichten.

Insectenhotel

Een nieuwe manier om insecten aan te trekken is het insectenhotel. Aan een schuur op het erf is een bouwwerkje gemaakt met stenen, stro en hout waar insecten zich kunnen nestelen. In de holtes en gaatjes van de materialen nestelen de insecten zich dicht en leggen ze eitjes. Zo kunnen ze zichzelf vermeerderen om het ongedierte en de schimmels in de boomgaard te bestrijden. Alle gaasvliegen, oorwormen, sluipwesten en wilde bijen zijn welkom om gratis in het hotel te overnachten en hun verblijf voor onbepaalde tijd te verlengen. Hun bedje is gespreid. Nu maar hopen dat ze ook het bordje kunnen lezen….